Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Vuxenutbildning och SFI

Vuxenutbildning och SFI

Du har möjlighet att studera även som vuxen. 

Det finns kommunala Vuxenstudier (Vux) samt Svenska För Invandrare, SFI .

Vux:

Du kan studera:
  • På distans via NTI-skolan. 
  • En eller flera kurser, eventuellt också hela gymnasieprogram.
  • Grundvuxenutbildning GRUV, grundskola för vuxenstuderande

I samarbete med NTI-skolan kan vi erbjuda elever möjlighet att läsa in/läsa upp både grundskolans ämnen och gymnasiekurser/betyg. Utbildningen är helt baserad på distansläsning via dator och skolans elevplattform. Du har en personlig lärare som följer dig från kursstart till färdigt betyg. Det går att läsa enstaka kurser. NTI-skolan har behöriga lärare med relevant yrkeserfarenhet. 

 NTI2.pdf

SFI (Svenska För Invandrare)

För dig som 
• är vuxen (från och med 1 juli det år du fyller 16) 
• inte har grundkunskaper i svenska 
• är folkbokförd i Överkalix kommun
Kontinuerlig intagning sker i visst intervall .
Test - MIRROR-web01