Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Har du klagomål eller synpunkter? Då vill vi gärna veta det! Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete.

Överkalix kommun har som mål att ge en bra service och ett gott bemötande till dig som medborgare.

Alla som arbetar inom kommunens pedagogiska verksamhet har som målsättning att barn och ungdomar ska möta en verksamhet av högsta kvalitet, där kunskaper och utveckling är i fokus.

Barn- och Utbildningsutskottets rutiner vid synpunkter och klagomål

För oss inom barn och utbildning är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten. Om du som barn, elev, vårdnadshavare eller annan anser att skolan inte tillhandahåller eller fullgör det skolan enligt skollag och förordning är skyldig att göra, vill vi gärna veta det.

Vill du lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten kan du välja mellan följande alternativ:

  • Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning i kommunen där synpunkten hör hemma. I förskola och skola handlar det i första hand om att framföra synpunkten till berörd personal.
    Om det inte löser problemen, eller om kontakten upplevs för känslig, är nästa instans att vända sig till förskolechef eller rektor. Se kontaktinformation 
  • Du kan också få hjälp att hitta rätt genom att vända dig till Barn- och Utbildningsnämndens ordförande eller skolchefen. 

Måste jag skriva?  

Det mest naturliga är att du pratar med personalen eller rektorn/förskolechefen. Om du inte är nöjd med svaren du får, kan du vända dig till Barn- och Utbildningsutskottet via skolchefen eller direkt till ordförande.

Det underlättar om du skriver ner dina synpunkter, men du får även lämna dem muntligt. På Skolkontoret kan du få hjälp med detta.

Den som tar emot ditt klagomål är skyldig att utreda och vidta nödvändiga åtgärder. 

Om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtagits kan du vända dig till överordnad chef.

Test - MIRROR-web01