Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Styrdokument

Styrdokument

Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Skollagen reglerar också skolornas verksamhet.

I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har.

I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten.

Till stöd för att följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar.

Test - MIRROR-web01