Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Den kommunala studie- och yrkesvägledaren träffas säkrast på förmiddagen. Hon finns i BIC-huset, ingång från gaveln. Ring gärna och boka tid i förväg! 

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare fyller en viktig samhällsfunktion.

Varje individ förutsätts kunna göra väl underbyggda val inom skola och utbildning. Ständiga förändringar inom arbetsliv och utbildning kräver att individen flera gånger omprövar sina beslut om studier och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledning idag innebär att utrusta individen med de begrepp, erfarenheter och färdigheter som behövs för att hon/han så småningom ska kunna fatta egna beslut.

Detta är samtidigt en utvecklingsprocess som pågår hela livet.

Information och vägledning

Informationsutbudet ökar snabbt och blir lätt oöverskådligt för den enskilde.

Syftet med vägledningsprocessen är att göra individen medveten om sig själv, sin omvärld och om valalternativen, för att beslutet ska bli väl underbyggt. Vägledningen ska utgå från ett elevperspektiv, vara neutral, oberoende och lättillgänglig.

En god kvalitet i vägledningsarbetet kännetecknas av samverkan med skolans personalgrupper, med andra skolformer, med arbetslivet och sist men inte minst med föräldrar.

Verksamheten i kommunen som Studie- och yrkesvägledare handlar om tre olika skolformer:

  • grundskolans år 7-9 
  • gymnasieskolan 
  • komvux 

Arbetet på grundskolan i år 7-9 präglas i första hand av gymnasievalet, information om nationella mål och krav för antagning.

Det sker genom arbete i klass och grupp med olika yrken och de olika gymnasieprogrammen och ansökningsförfarandet.

Vi ordnar även föräldramöten, enskilda vägledningssamtal, studiebesök på andra gymnasieskolor, samt elevvårds- och betygskonferenser.

Allt detta för att elever i år 9 under september-februari gör sitt val till gymnasieskolan med möjlighet till omval i april-maj.

Elever i år 8 får information om utbildningarna på gymnasieskolan och yrken/arbetsliv under april-maj. 

Test - MIRROR-web01