Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Skolrestaurangen

Skolrestaurangen

Strandskolans produktionskök är kommunens enda produktionskök. Här lagas mat till grundskolans elever (förskoleklass - år 9 samt Spri-klassen) som alla äter i skolrestaurangen.

Dessutom lagar vi lunch och middag till våra två äldreboenden, Brännagården och Tallviksgården, samt Akutavdelningen på Hälsocentralen. Lunch även till Ängens förskola, Älvens förskola, Prisma och Älvgatans gruppboende.

Maten transporteras till ovanstående verksamheter.

Matportioner till hemtjänstens kunder lagas också i produktionsköket och hämtas där av hemtjänstens personal.

I skolrestaurangen serveras dagligen två rätter, varav den ena är vegetarisk. I de övriga verksamheterna serverar vi vegetariskt om det finns ett önskemål av kunden. 

---------------

I Överkalix kommun ska skollunchen upplevas som dagens höjdpunkt för eleverna. Tillsammans arbetar elever och personal för att minska matsvinnet. 

Hos oss ska eleverna känna sig delaktiga i lunchen. Det sker via matråd där elever i samråd med kostchef, måltidspersonal och skolpersonal diskuterar förändringar och förbättringar av matsedeln och måltidsmiljön.

Skolmaten ska vara god, näringsriktig och vällagad. Rätterna tillagas utifrån skollagens krav på näringsriktig mat, men skollunchen handlar inte enbart om det som serveras på tallriken. Hos oss är det lika viktigt att eleverna möts av professionell personal i en trevlig miljö.

Totalt tillagas 47 000 lunchportioner per år till elever inom grundskolan och gymnasiet.

  • I Överkalix ska vi servera våra matgäster vällagad, näringsrik och individanpassad kost som i största möjliga mån är producerad av lokala råvaror.
  • Maten ska serveras i en för gäster och personal, lugn och trivsam miljö.
  • Vi vill ta vara på vår matkultur och även få in nytänkande i menyerna.
  • Utveckling ska ske i samverkan med matgäster, matproducenter och kökspersonal.
  • Upphandling och hantering av livsmedel ska stimulera miljöriktiga och etiska inköp. Inköpen av råvaror ska på sikt uppgå till 25 procent ekologiska livsmedel. Råvarorna ska vara säsongsanpassade, fisk ska vara miljömärkt och animaliska livsmedel ska vara producerade med god djuromsorg.
  • Mat och måltider ska anpassas efter individuella behov utifrån etiska, kulturella, religiösa och medicinska skäl.
  • Personalen ska ha rätt grundutbildning och erbjudas kontinuerlig fortbildning.

Ur Överkalix kommuns kostpolicy antagen av kommunfullmäktige i april år 2011.

Test - MIRROR-web01