Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Skolkontoret

Skolkontoret

På skolkontoret, placerat i BIC-huset på skolområdet,  har skolchefen och administrativa handläggarna sin arbetsplats. I samma lokal finns även Språkintroduktion (SPRI) och Svenska För Invandrare (SFI).

På skolkontoret handläggs barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, komvux och SFI.

Här jobbar:

Skolchefen

Administrativ handläggare gymnasieskola utskottssekreterare överförmyndare 

Administrativ handläggare barnomsorg grundskola  

Se kontaktrutan

Test - MIRROR-web01