Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Språkintroduktion och Individuellt alternativ

Språkintroduktion och Individuellt alternativ

Språkintroduktion är till för dig som är nyanländ i Sverige och är 16-18 år gammal. Här läser du svenska, men andra ämnen från grundskolan och gymnasiet kan också ingå. Individuellt alternativ vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till nationella yrkesprogram på gymnasieskolan.

Du studerar på heltid. Målet med studierna på Språkintroduktion är att du ska få kunskaper för att kunna gå vidare till gymnasiet, folkhögskola, Komvux eller arbete.

På Språkintroduktion kan du läsa svenska på olika nivåer. Du och studievägledaren utvärderar dina tidigare kunskaper och utgår från din kunskapsnivå i svenska, din tidigare skolbakgrund, dina intressen och dina tankar om framtiden.

På Individuellt alternativ utformas studierna för varje enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildnign som förbereder dem för  annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller  praktik. 

Från och med 20 juli 2018 ska elever på individuellt alternativ läsa kurser i gymnasieämnen om eleven har förutsättningar att klara dem ( 6 kap 6 § gymnasieförordningen)

Test - MIRROR-web01