Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Språkintroduktion

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för dig som är nyanländ i Sverige och är 16-18 år gammal. Här läser du svenska, men andra ämnen från grundskolan och gymnasiet kan också ingå.

Du studerar på heltid. Målet med studierna på Språkintroduktion är att du ska få kunskaper för att kunna gå vidare till gymnasiet, folkhögskola, Komvux eller arbete.

På Språkintroduktion kan du läsa svenska på olika nivåer. Du och studievägledaren utvärderar dina tidigare kunskaper och utgår från din kunskapsnivå i svenska, din tidigare skolbakgrund, dina intressen och dina tankar om framtiden.

Test - MIRROR-web01