Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

SFI Svenska för invandrare

SFI Svenska för invandrare

Utbildningen ska ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana. 

Detta kan gälla såväl de som inte kan läsa och skriva som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk.

SFI Svenska För Invandrare

För dig som 
• är vuxen (från och med 1 juli det år du fyller 16) 
• inte har grundkunskaper i svenska 
• är folkbokförd i Överkalix kommun

Kontinuerlig intagning i visst intervall sker.

För ytterligare information, anmälan och ansökan om studiemedel kontakta:

Studie- och yrkesvägledare  

Test - MIRROR-web01