Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anslutningsresor eller inackorderingstillägg

Anslutningsresor eller inackorderingstillägg

Blanketter och information om ansökan av inackorderingstillägg och anslutande bussresor.

Anslutningsresor 

Går du på gymnasieskola, uppbär du inte inackorderingstillägg, åker du buss till skolan varje dag och har minst 4 kilometer till närmaste busslinje så kan du söka bidrag för anslutningsresor.

Bidraget utbetalas en gång per termin för månaderna september-december och januari-maj. Bidragets storlek är 4-10 km = 135,-/mån och över 10 km = 200,-/mån.

Ansökan bör vara inne senast 31 oktober.

Ansökningsblanketter hämtar du på kommunens hemsida www.overkalix.se eller på Skolkontoret. Upplysningar lämnas av Ivar Isaksson, tel. 740 91.

Inackorderingstillägg

  • Är du mellan 16-19 år                                                                                                                           
  • Studerar du vid en kommunal gymnasieskola på annan ort än Överkalix                                                        
  • Bor du inackorderad på skolorten                                                                                                         
  • Är du fortfarande skriven i Överkalix kommun

Då har du rätt att få inackorderingstillägg.

För dig som tidigare har beviljats inackorderingstillägg och skall fortsätta dina studier gäller att du måste göra en ny ansökan för det nya läsåret!

Ansökningsblankett hämtar du på kommunens hemsida www.overkalix.se eller på Skolkontoret. Behöver du mer information kan du ringa till Skolkontoret och prata med Ivar Isaksson, tel 740 91.

Ansökan bör vara inne senast 1 september.

Studerar du vid en fristående gymnasieskola skall du ansöka om inackorderingstillägg hos CSN. Information och blanketter hittar du på www.csn.se

Test - MIRROR-web01