Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Gymnasieskola

Gymnasieskola

Gymnasieutbildning erbjuds inte längre i egen regi. Vi har samarbete och erbjuder gymnasiala kurser på distans via NTI-skolan.

NTI-skolan

I samarbete med NTI-skolan kan vi erbjuda elever möjlighet att läsa in/läsa upp gymnasiekurser/betyg. Utbildningen är helt baserad på distansläsning via dator och skolans elevplattform. Du har en personlig lärare som följer dig från kursstart till färdigt betyg. Det går att läsa enstaka kurser. NTI-skolan har behöriga lärare med relevant yrkeserfarenhet. 

 NTI2.pdf

Du som går gymnasium på annan ort kan söka bidrag för anslutningsresor (vid daglig pendling) eller inackorderingstillägg (om du bor på studieorten under terminerna).

Läs mer om anslutningsresor och inackorderingstillägg

Test - MIRROR-web01