Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Strandskolan

Strandskolan

På Strandskolan finns klasserna 4-9 samt Förberedelseklass. 

 Strandskolan är en kommunal skola som ligger vid älven i det natursköna Överkalix. Det är en 4-9 skola med ca 160 elever. Skolan har nyrenoverade lokaler och en fin skolgård.

På Strandskolan arbetar vi mycket medvetet med kunskapsresultat, trygghet och studiero. Vårt motto är att varje elev ska lyckas och lämna Strandskolan med goda kunskaper, en bra självkänsla, vara företagsamma och lusten till lärande ska vara större i årskurs 9 än när eleven började skolan. "He jer Aborda"

 

Svenska som andraspråk

Om ditt barn har annat modersmål än svenska ska eleven få läsa svenska som andraspråk i grundskolan enligt kursplan för svenska som andraspråk.

Inom gymnasieskolan ska svenska som andraspråk ges som kärnämne från årskurs 1 inom samtliga program.

Nyanlända barn i förskolan som har ett annat modersmål än svenska får särskild träning i svenska från 3 års ålder.

Modersmålsundervisning

Att få undervisning i sitt modersmål (det som förr kallades hemspråk) är en lagstiftad rättighet. Ditt barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en förälder har annat modersmål än svenska och använder modersmålet i sitt dagliga umgänge med barnet. Elever med samiska, meänkieli, finska, jiddish och romani som modersmål ska erbjudas undervisning även om språket inte är dagligt umgängesspråk. Detsamma gäller adoptivbarn som har annat modersmål än svenska.

Vänd dig till rektor om du vill att ditt barn ska få modersmålsundervisning.

Test - MIRROR-web01