Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Skolskjuts

Skolskjuts

Fri skolskjuts beviljas till elev i förskoleklass Björnen, årskurs 1-9 Åker- /Strandskolan och elev vid Överkalix Gymnasieskola enligt avståndsregeln.

 

Avståndsregel

  • Åk 0-3 längre än 2 km samt elev boende i Norra Tallvik, Tallvik,Brännaberget, Grelsbyn väster om väg 796, Grelsbyn öster om väg 796 efter S Grelsbyvägen 8
  •  Elev boende i centralorten Bränna beviljas ej fri skolskjuts
  • År 4 – 6 längre än 3 km
  • År 7 – 9 längre än 4 km
  • Gymnasieskolan längre än 4 km
  • Avstånden avser närmaste lämpliga gångavstånd till skolan eller närmaste hållplats. 

Elever som väljer annan skola än den kommunen anvisat kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts om det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Skolskjuts p g a andra orsaker t ex växelvis boende, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet ansöker man alltid om. Se kontaktlistan till höger.

Test - MIRROR-web01