Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Läsårsschema

Här hittar du årets läsårsplan med lov- och studiedagar (U-dagar)

Läsåret 2018/19

  • Skolstart den 22 augusti 2018 kl 8:10 på respektive skola.
  • Höstlov under vecka 44 den 29 oktober-2 november 2018
  • Jullov den 21 december 2018 till den 9 januari 2019
  • Sportlov under vecka 10 den 4-8 mars 2019
  • Påsklov under vecka 16 den 15-19 april 2019
  • Skolavslutning den 14 juni 2019

Studie- och Utvecklingsdagar, se läsårsschemat.

Test - MIRROR-web01