Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Åkerskolan

Åkerskolan

På Åkerskolan finns klass 0-3 samt fritidshemmet Björnen. 

Åkerskolan  är en kommunal skola som ligger i natursköna Överkalix. På Åkerskolan som är en 0-3 skola går det ca 80 elever. I samma lokaler finns även Fritidshemmet Björnen.

På Åkerskolan arbetar vi mycket medvetet med kunskapsresultat, trygghet och studiero. Vårt motto är att varje elev i skolan ska lyckas och lämna Åkerskolan stolt och glad över sin personliga utveckling och sina studieresultat.

Test - MIRROR-web01