Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Grundskola

Grundskola

I den kommunala grundskoleverksamheten ingår förskoleklass, årskurs 1-9 samt fritidshem. 

Grundskolan omfattar årskurs 0-9. Barnen börjar förskoleklass vid sex års ålder. 

Förskoleklass är en egen skolform inom grundskolan. Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år börjar barnet i förskoleklass/åk 0. Verksamheten är obligatorisk och omfattar upp till 25 timmar per vecka.

Före och efter skolan finns skolbarnomsorg, fritidshem, för barn som är 6-12 år.

Barn i Sverige har skolplikt från sex års ålder.

 

 

 

I Överkalix finns också en friskola  åk 0-9 med tillhörande fritidshem.

http://okms.se

 

 

 

 

 

 

Test - MIRROR-web01