Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Fritids Björnen

Fritids Björnen

På det kommunala fritidshemmet Björnen vistas barn från 6-12 år under den skolfria delen av dagen, både på morgonen och på eftermiddagen. Fritidshemmet finns på Åkerskolan.

Vad är ett fritidshem? 

Vi strävar efter att skapa en miljö där barn utvecklas. Här får barnen lära sig samarbeta med andra och få en positiv inställning. Barnen får också möjlighet att leka och skapa.

Fritidshemmet ska också ge barnen möjlighet till vila och avkoppling, och även ge utrymme för avskildhet och egna tankar i lugn och ro. Gränser, normer och regler är också viktiga för vår sociala samvaro här på fritidshemmet. Frilek och skapande verksamhet är dominerande inslag.

Under förmiddagar kl 08:00-13:30 då fritidsbarnen deltar i skolundervisningen är förskoleklassens verksamhet placerad i fritidshemmets lokal.

Test - MIRROR-web01