Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Nyheter, forum och föräldramöten

Nyheter, forum och föräldramöten

Här lägger vi inbjudningar till forum och föräldramöten. Du kan enkelt se om det är/ har varit något för "din" klass.

Inbjudan till föräldramöte Björnens Förskoleklass

OBS! Ersätter tidigare utsänd information

Inskolning i förskoleklassen kommer att ske under onsdag och torsdag.

Tisdag den 21 augusti kl 18:00 samlas vi till föräldramöte i BIC-husets cafeteria.

Alla är hjärtligt välkomna!

 

/Personalen i förskoleklassen

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatorisk förskoleklass från höstterminen 2018

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk och starten på elevernas tioåriga skolplikt. Det innebär att skolplikten inträder höstterminen det år då barnet fyller sex år. 

Elev i förskoleklass har rätt till skolskjuts om eleven går i den skola som kommunen anvisat och uppfyller kommunens regler för skolskjuts. Ansökan om skolskjuts kan även i vissa fall göras vid växelvis boende, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet. 

Eventuell plats i förskolan avslutas för de blivande eleverna i förskoleklass per automatik den 31 juli. Vill du avsluta förskoleplatsen tidigare, måste du skicka in en skriftlig uppsägning. Behöver barnet pedagogisk omsorg efter den 31 juli, måste du anmäla behovet till kommunen, som tillhandahåller plats på fritidshemmet Björnen, enligt kommunens avgifter för fritidshem.

 

Inbjudan till föräldramöte Björnens Förskoleklass!
Tisdag den 21 augusti kl. 18.00

OBS! Ersätter tidigare utsänd information! Läs mer i länken nedan:

Inbjudan till föräldramöte Björnens Förskoleklass ht 2018docx.pdf

 

 

Välkommen till Björnens Förskoleklass!

Fredagen den 13 april mellan kl 9:30 och 11:30 är alla kommunens femåringar hjärtligt välkomna att tillsammans med vårdnadshavare besöka Björnens Förskoleklass!

Då kommer ni att få träffa personalen, höra hur vi arbetar och se på våra fina lokaler. Det första besöket kommer att följas av fler besök under våren för att barnen ska lära känna oss som jobbar i Förskoleklassen.  

Skolstart vårterminen 2018

Skolan startar onsdag den 10 januari 2018 kl 08:10. Lektioner enligt höstterminens schema. Skolskjutsar avgår enligt höstterminens tider. 

Lovdagar vårterminen 2018

Lovdagar 12-13 februari

Sportlov vecka 10, 5-9 mars 

Påsklov vecka 14, 2-6 april

Lovdag 30 april  

Lovdag 11 maj  

Skolavslutning 14 juni

 

Utbildningsdag för förskolans personal 

Måndag den 8 januari 2018 har samtlig personal i förskolan en utbildningsdag. 

Hoppas att det inte ställer till med allt för stora problem för er föräldrar. Vid frågor eller om man absolut inte kan ordna barntillsyn denna dag, meddela personalen på din avdelning eller kontakta förskolechef Ann-Sofie Landin tel. 073-038 61 11.

 

Du som går gymnasium på annan ort

Inackorderingstillägg – Läsåret 2017/2018

För dig som tidigare har beviljats inackorderingstillägg och skall fortsätta dina studier gäller att du måste göra en ny ansökan för det nya läsåret!

Anslutningsresor – Läsåret 2017/2018

 Går du på gymnasieskola, uppbär du inte inackorderingstillägg, åker du buss till skolan varje dag och har minst 4 kilometer till närmaste busslinje så kan du söka bidrag för anslutningsresor.

Läs mer här!

 

Information om kommande läsår 2017/18

Läsåret startar den 21 augusti 2017 kl 08:10 på respektive skola.

Höstlov vecka 44, 30/10-3/11 2017

Jullov  21/12 2017 - 9/1 2018

Vårterminen startar 10 januari 2018 kl 08:10 på respektive skola enligt höstterminens schema.

Lovdagar för eleverna vårterminen 2018: 12-13/2, 30/4 och 11/5

Sportlov v 10 5/3-9/3 2018

Påskov v 14 3/4-6/4 2018

Vårterminen slutar den 14 juni 2018

 

 

Skolkort/busskort

Bussar

Inför skolstarten 2017/2018, eleverna kommer att använda samma skolkort även nästa läsår!

Eleverna ska behålla sitt nuvarande skolkort över sommarlovet. Har de inget kort vid skolstarten = borttappat skolkort, och då tas en avgift ut för ett nytt!

 Länstrafiken gör en uppdatering av elevernas nuvarande kort, alla elever som finns i elevmodulen kommer att få sina kort uppdaterade oavsett var i länet de ska gå skola.

 Nya elever får nytt skolkort. Elever som inte längre är aktuella för skolkort tas bort ur modulen.

 Elevernas kort kommer att uppdateras på bussen när de används första gången efter sommarlovet!

 Har du frågor, kontakta Ivar Isaksson, skolkontoret, tel 0926-740 91

 

 

 

 

 

Gymnasiestudier på distans, vi samarbetar med NTI-skolan.

Läs vidare här! 

 

 

Överkalix Musikskola

Nu startar vi musikskola!

Överkalix Musikskola är öppen för alla barn och ungdomar i åldrarna 9-20 år som är folkbokförda i Överkalix kommun.  På musikskolan får du möjlighet att lära dig att spela instrument eller sjunga.  

Läs mer under Överkalix Musikskola!

 

 

 

 

Under våren gjordes en föräldraenkät av skolinspektionen på våra förskolor. 

Förskoleenkäten är en del av en större granskning av förskolan.

Resultaten ska bidra med att ge en inblick i hur vissa aspekter av förskolan uppfattas av föräldrar.  

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=554418

 

 Skollunch i det fria

Personalen i skolrestaurangen bjöd onsdag den 24 augusti på lunch ute i det fria till alla elever på skolan. Souvaskebab stod på menyn och stektes på murrikkan ute. 

Alla njuter av mat utomhus, och maten var uppskattad av alla, stora som små

 Murrikka

 

Skolstart läsåret 2016/2017 

 Måndagen den 22 augusti 2016 klockan 08.10

 Förskoleklass och årskurs 1-3 samlas på Åkerskolan

Årskurs 4-9 samlas på Strandskolan

Förberedelseklass och asylklass samlas i gymnasieskolan

 Gymnasieskolans SI A och SFI  samlas i skollokalen Företagsbyn

 Gymnasieskolans SI B samlas i BIC-Huset

 Skolskjutsar enligt vårterminens tidtabeller. Måndagar och fredagar avgår endast skolskjuts från skolan klockan 13:40. Har du frågor om hur du eller ditt barn skall färdas till och från skolan är du välkommen att kontakta Skolkontoret, Ivar Isaksson tel. 740 91 eller respektive skolskjutsentreprenör.

 Skolkort kommer att delas ut till skolskjutsberättigade elever under den första skoldagen.

 

 Studerande vid gymnasieskolor på annan ort

Se under fliken Gymnasieskola för ansökan om inackorderingsstöd och/eller anslutningsresor

 

 

Radioaktiv 2016

 

Hela skolan var med och promenerade i Radioaktiv på fredagsmorgonen den 3 juni. Ca 200 elever och lärare deltog.

  

 

 

Överkalix är bästa skolkommun i länet

Överkalix är bästa skolkommun i länet enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som publicerar jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller för läsåret 2014/2015. I rapporten som öppet jämför olika verksamheters resultat och resurser hamnar Överkalix på femte plats i riket när resultatindikatorer är sammanvägt.

De indikatorer som ingår i det sammanvägda resultatet är

  • Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.
  • Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde.
  • Elever i årskurs 9 genomsnittligt meritvärde.
  • Elever i årskurs 9 genomsnittligt meritvärde, avvikelse från modellberäknat värde.
  • Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram
  • Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde.

I de modellberäknade indikatorerna har hänsyn tagits till socioekonomiska faktorer i kommunen.

 

                                            

 

Etthundra skoldagar

Den 5 februari inföll skoldag nummer etthundra.

På Åkerskolan hade man iskonstutställning, redovisade olika arbeten man gjort under hösten och vintern samt bjöd föräldrar och syskon på fika.

Iskonst som eleverna på Åkerskolan jobbat med

Arbeten som redovisades

Eleverna redovisade inför föräldrar och syskon

Strandskolan firade genom att vara ute på Hansavans upplogade promenadstråk och isbana, för att grilla korv och umgås. 

Skridskorna är på och klubborna är med! 

 

 

Information om vårterminen 2016

Jullov 19/12-10/1

Vårterminen startar 11 januari 2016 kl 08:10 på respektive skola enligt höstterminens schema.

Lovdagar för eleverna vårterminen 2016   6/5

Sportlov v 9 29/2-4/3

Påskov v 13 29/3-1/4

Vårterminen slutar den 14 juni 2016

 

Forum för samråd 16/9-15

Den 16/9 klockan 18:00-19:30 är det dags för årets första Forum för samråd.

Nytt för i år är att detta är en allmän kallelse till er föräldrar och att alla som vill är välkomna att delta på mötet.

Kan man inte komma, men har en fråga som man vill att vi diskuterar och tar upp på samrådet så kan ni maila den till mig på:

asa.jakobsson@skola.overkalix.se

Med på mötet kommer också någon av BUNs politiker att vara.

Det jag vill prata med er om då är vår likabehandlingsplan och vad ni har för tankar och funderingar om den. (Jag bifogar den på Schoolsoft.)

Saker att tänka på när ni läser den är vad ni skulle vilja att vi i skolan arbetar med för främjande och förebyggande åtgärder, samt vad och hur ni vill att vi ska agera om det händer att elever blir kränkta på skolan.

Efter mötet kommer minnesanteckningarna att läggas ut på Schoolsoft så att alla kan ta del av dem.

Åsa Jakobsson, rektor, samt Krister Andersson, lärare

 

 

Elever och föräldrar åk 1

Till alla elever som börjar sitt första läsår på Åkerskolan och deras föräldrar:

Välkomna till skolan!

Den första skoldagen börjar torsdag den 20/8 klockan 08:10.
Vi tar emot er och eleverna ute på skolgården.

Vi äter lunch klockan 10:40 i matsalen.
Föräldrarna inbjuds att äta med oss.

Vi har vanlig skoldag till 13.30.
Meddela oss gärna var era barn ska efter skoldagens slut.

Föräldramöte åk 1

Måndag den 24 augusti, kl 18:00 till ca 19:30. Vi träffas i klassrummet.

Välkomna!

Hälsningar

Arbetslaget i årskurs 1 på Åkerskolan
Monica, Kicki, Maria och Sabina

Telefonnummer 741 01

Test - MIRROR-web01