Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Nyheter, forum och föräldramöten

Nyheter, forum och föräldramöten

Här lägger vi inbjudningar till forum och föräldramöten. Du kan enkelt se om det är/ har varit något för "din" klass.

Ungdomsgården stänger tillfälligt

På grund av personalbrist och att ordinarie personal framöver kan komma att behöva användas i annan verksamhet inom kommunen/skolan stänger Ungdomsgården från och med den 23 mars 2020. 

Information om när Ungdomsgården kan öppnas igen kommer att publiceras på kommunens hemsida och facebooksida. 

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning.

Från och med i morgon, onsdag den 18 mars 2020, har Överkalix kommun beslutat att övergå till distansundervisning för Språkintroduktion och SFI enligt denna rekommendation. Mer information till elever ges av respektive lärare, möjlighet att hämta material för hem- och distansstudier kommer att finnas efter överenskommelse.

Den förordning som regeringen har beslutat om kan tillämpas i fyra olika situationer. Det handlar om när en huvudman på grund av coronaviruset håller eller har hållit en skola stängd

  • på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
  • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
  • därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
  • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten

Överkalix kommun lutar sitt beslut på den sista situationen.

 

Hämtning och lämning vid Åkerskolan

Skolan har fått signal om att det framförallt vid skoldagens slut är en kaotisk trafiksituation för de barn som väntar på skolskjutsar intill Åkerskolan. Vi  vädjar därför till alla privatbilister som hämtar och lämnar barn, att förslagsvis parkera längre bort och gå till fots, för att hämta sina barn. Visa största möjliga hänsyn genom att i första hand släppa fram skolskjutsarna.

Området kommer att övervakas av Nordsecurity, vilket innebär att felparkerade bilar kan få parkeringsböter.

 

Info jullov och vårtermin

Jullov 21/12 2019 -12/1 2020

Vårterminen startar 13 januari 2020 kl 08:00 på respektive skola enligt höstterminens schema.

Sportlov v 10 2/3-8/3 2020

Påskov v 16 10/4-19/4 2020

Lovdagar (förutom sport- och påsklov) för eleverna vårterminen 2020: 22/5

Vårterminen slutar den 12 juni 2020

 

Nu startar danslektionerna igen! 

Dans

Vad roligt att det blev sådan succé med danslektionerna, 28 elever medverkade.

Denna termin är det två tillfällen kvar med Catrin från Dance Direction.

 Fredag 15 november

14.00-14.50 6-9 år

15.00-16.00 10 år och uppåt.

 Fredag 6 december 

14.00-14.50 6-9 år 15.00-16.00 10 år och uppåt.

 Varmt välkomna! 

 

Som ett led i utvecklingen av Musikskolan och den framtida Kulturskolan blir det mer dans i undervisningen. Vi startar med några ”prova-på danslektioner”, en i oktober, en i november och en i december, och från och med januari blir det dans på fast tid en gång i veckan.  

Fredag 18/10 är första gången. Datum för november och december meddelas senare. Dansläraren heter Catrin och kommer från dansgruppen Dance Direction i Boden.

Följande tider gäller:

14.00-14.50 6-9 år. 

15.00-16.00 10 år och uppåt. 

 Lokal är Folkets Hus.

Undervisningen kommer att vara i form av modern dans/street. Missa inte chansen att delta i denna fantastiska och unika möjlighet till danslektioner! 


Skolstart 2019

Torsdagen den 22 augusti 2019 kl 08:00

Förskoleklass och årskurs 1-3 samlas på Åkerskolan

Årskurs 4-9 samlas på Strandskolan

Språkintroduktion (SPRI) samlas i BIC-huset

Skolskjutsar  läsår 2019/2020

Skolan börjar kl 08:00 alla dagar. Den tidiga bussen avgår från skolan kl 13:50 och den sena bussen avgår kl 15:15.

Måndag och fredag avgår endast skolskjuts från skolan kl 13:50.

Tisdag-torsdag har linje 343 och 345 slagits samman när det gäller den sena turen med avgång från skolan kl 15:15. Det innebär att elever som åker mot Nybyn-Lomträsk åker via Svartbyn, E10, Hällan och norra Tallvik. Tidtabeller hittar du på Länstrafikens hemsida www.ltnbd.se .

Har du frågor om hur du eller ditt barn ska färdas till och från skolan är du välkommen att kontakta skolkontoret eller respektive skolskjutsentreprenör som också kan informera dig om lämpliga hållplatser.

Elevernas skolkort från förra året gäller även för kommande läsår.

 

Inackorderingstillägg - läsåret 2019/2020

*Är du mellan 16-19 år

*Studerar du vid en kommunal gymnasieskola på annan ort än Överkalix

*Bor du inackorderad på skolorten

*Är du fortfarande folkbokförd i Överkalix kommun

Då har du rätt till inackorderingstillägg.

För dig som tidigare beviljats inackorderingstillägg och ska fortsätta dina studier gäller att du måste göra ny ansökan för det nya läsåret!

Ansökan bör vara inne senast 30 augusti.

Ansökningsblankett hämtar du på kommunens hemsida www.overkalix.se eller på skolkontoret. Behöver du mer information är du välkommen att ringa och prata med Ivar Isaksson på tel 740 91.

Studerar du på en fristående gymnasieskola ska du ansöka om inackorderingstillägg hos CSN. Information och blanketter hittar du på www.csn.se

Anslutningsresor läsåret 2019/2020

Går du på gymnasieskola, uppbär du inte inackorderingstillägg, åker du buss till skolan varje dag och har minst 4 km till närmaste busslinje, så kan du söka bidrag för anslutningsresor.

Bidraget betalas ut en gång per termin för månaderna septermber-december och januari-maj. Bidragets storlek är 4-10 km = 135 kr/mån och över 10 km = 200 kr/mån.

Ansökan bör vara inne senast 31 oktober.

Ansökningsblanketter hämtar du på kommunens hemsida www.overkalix.se eller på skolkontoret. Upplysningar lämnas av Ivar Isaksson på tel 740 91.

 

 

Skolskjutsar/busskort läsår 2019-2020

Alla elever med skolkort kommer att använda samma busskort nästa läsår, så det är viktigt att eleven behåller sitt kort. Länstrafiken gör en uppdatering på korten oavsett var i länet eleven kommer att gå skola. Uppdateringen sker vid första användandet efter sommarlovet.

Nya busskort för delas ut vid skolstarten till nya elever.

 

Skolavslutning

Fredag den 14 juni 2019 kl 09:30-10:30 i Överkalix kyrka

Kl 08:00 samling i klassrummen

Kl 09:00 Uppställning för avgång till kyrkan

Skolskjutsarna avgår kl 11:00

Glad sommar!

 

Läsårsplan 2019-2020

Läsårsplanen för kommande läsår finns nu utlagd under fliken Grundskola

Föräldramöte inför start förskoleklass ht 2019

Den 24 april kl 18:30 träffas alla vårdnadshavare för de blivande eleverna i förskoleklass på Åkerskolan/Björnen. Ni får möjlighet att träffa personalen som arbetar i förskoleklassen, samt rektor. Ni får information om inskolning, skolstart, lokaler, fritidsverksamheten samt kommande besök i förskoleklassen under vårterminen 2019. Hör gärna av dig till rektor om du har frågor inför skolstarten för din 6-åring. Kontakt med rektor Åsa Jakobsson via mail

asa.jakobsson@skola.overkalix.se eller via tel 0926-741 11.

 

Skolstart vårterminen 2019

Vårterminen startar 2019-01-09 kl 08:00 i respektive hemklassrum. Lektioner enligt höstterminens schema . Skolskjutsar avgår enligt höstterminens tider.

 

Inbjudan till föräldramöte Björnens Förskoleklass

OBS! Ersätter tidigare utsänd information

Inskolning i förskoleklassen kommer att ske under onsdag och torsdag.

Tisdag den 21 augusti kl 18:00 samlas vi till föräldramöte i BIC-husets cafeteria.

Alla är hjärtligt välkomna!

 

/Personalen i förskoleklassen

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatorisk förskoleklass från höstterminen 2018

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk och starten på elevernas tioåriga skolplikt. Det innebär att skolplikten inträder höstterminen det år då barnet fyller sex år. 

Elev i förskoleklass har rätt till skolskjuts om eleven går i den skola som kommunen anvisat och uppfyller kommunens regler för skolskjuts. Ansökan om skolskjuts kan även i vissa fall göras vid växelvis boende, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet. 

Eventuell plats i förskolan avslutas för de blivande eleverna i förskoleklass per automatik den 31 juli. Vill du avsluta förskoleplatsen tidigare, måste du skicka in en skriftlig uppsägning. Behöver barnet pedagogisk omsorg efter den 31 juli, måste du anmäla behovet till kommunen, som tillhandahåller plats på fritidshemmet Björnen, enligt kommunens avgifter för fritidshem.

 

Inbjudan till föräldramöte Björnens Förskoleklass!
Tisdag den 21 augusti kl. 18.00

OBS! Ersätter tidigare utsänd information! Läs mer i länken nedan:

Inbjudan till föräldramöte Björnens Förskoleklass ht 2018docx.pdf

 

 

Välkommen till Björnens Förskoleklass!

Fredagen den 13 april mellan kl 9:30 och 11:30 är alla kommunens femåringar hjärtligt välkomna att tillsammans med vårdnadshavare besöka Björnens Förskoleklass!

Då kommer ni att få träffa personalen, höra hur vi arbetar och se på våra fina lokaler. Det första besöket kommer att följas av fler besök under våren för att barnen ska lära känna oss som jobbar i Förskoleklassen.  

Skolstart vårterminen 2018

Skolan startar onsdag den 10 januari 2018 kl 08:10. Lektioner enligt höstterminens schema. Skolskjutsar avgår enligt höstterminens tider. 

Lovdagar vårterminen 2018

Lovdagar 12-13 februari

Sportlov vecka 10, 5-9 mars 

Påsklov vecka 14, 2-6 april

Lovdag 30 april  

Lovdag 11 maj  

Skolavslutning 14 juni

 

Utbildningsdag för förskolans personal 

Måndag den 8 januari 2018 har samtlig personal i förskolan en utbildningsdag. 

Hoppas att det inte ställer till med allt för stora problem för er föräldrar. Vid frågor eller om man absolut inte kan ordna barntillsyn denna dag, meddela personalen på din avdelning eller kontakta förskolechef Ann-Sofie Landin tel. 073-038 61 11.

 

Du som går gymnasium på annan ort

Inackorderingstillägg – Läsåret 2017/2018

För dig som tidigare har beviljats inackorderingstillägg och skall fortsätta dina studier gäller att du måste göra en ny ansökan för det nya läsåret!

Anslutningsresor – Läsåret 2017/2018

 Går du på gymnasieskola, uppbär du inte inackorderingstillägg, åker du buss till skolan varje dag och har minst 4 kilometer till närmaste busslinje så kan du söka bidrag för anslutningsresor.

Läs mer här!

 

Information om kommande läsår 2017/18

Läsåret startar den 21 augusti 2017 kl 08:10 på respektive skola.

Höstlov vecka 44, 30/10-3/11 2017

Jullov  21/12 2017 - 9/1 2018

Vårterminen startar 10 januari 2018 kl 08:10 på respektive skola enligt höstterminens schema.

Lovdagar för eleverna vårterminen 2018: 12-13/2, 30/4 och 11/5

Sportlov v 10 5/3-9/3 2018

Påskov v 14 3/4-6/4 2018

Vårterminen slutar den 14 juni 2018

 

 

Skolkort/busskort

Bussar

Inför skolstarten 2017/2018, eleverna kommer att använda samma skolkort även nästa läsår!

Eleverna ska behålla sitt nuvarande skolkort över sommarlovet. Har de inget kort vid skolstarten = borttappat skolkort, och då tas en avgift ut för ett nytt!

 Länstrafiken gör en uppdatering av elevernas nuvarande kort, alla elever som finns i elevmodulen kommer att få sina kort uppdaterade oavsett var i länet de ska gå skola.

 Nya elever får nytt skolkort. Elever som inte längre är aktuella för skolkort tas bort ur modulen.

 Elevernas kort kommer att uppdateras på bussen när de används första gången efter sommarlovet!

 Har du frågor, kontakta Ivar Isaksson, skolkontoret, tel 0926-740 91

 

 

 

 

 

Gymnasiestudier på distans, vi samarbetar med NTI-skolan.

Läs vidare här! 

 

 

Överkalix Musikskola

Nu startar vi musikskola!

Överkalix Musikskola är öppen för alla barn och ungdomar i åldrarna 9-20 år som är folkbokförda i Överkalix kommun.  På musikskolan får du möjlighet att lära dig att spela instrument eller sjunga.  

Läs mer under Överkalix Musikskola!

 

 

 

 

Under våren gjordes en föräldraenkät av skolinspektionen på våra förskolor. 

Förskoleenkäten är en del av en större granskning av förskolan.

Resultaten ska bidra med att ge en inblick i hur vissa aspekter av förskolan uppfattas av föräldrar.  

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=554418

 

 Skollunch i det fria

Personalen i skolrestaurangen bjöd onsdag den 24 augusti på lunch ute i det fria till alla elever på skolan. Souvaskebab stod på menyn och stektes på murrikkan ute. 

Alla njuter av mat utomhus, och maten var uppskattad av alla, stora som små

 Murrikka

 

Skolstart läsåret 2016/2017 

 Måndagen den 22 augusti 2016 klockan 08.10

 Förskoleklass och årskurs 1-3 samlas på Åkerskolan

Årskurs 4-9 samlas på Strandskolan

Förberedelseklass och asylklass samlas i gymnasieskolan

 Gymnasieskolans SI A och SFI  samlas i skollokalen Företagsbyn

 Gymnasieskolans SI B samlas i BIC-Huset

 Skolskjutsar enligt vårterminens tidtabeller. Måndagar och fredagar avgår endast skolskjuts från skolan klockan 13:40. Har du frågor om hur du eller ditt barn skall färdas till och från skolan är du välkommen att kontakta Skolkontoret, Ivar Isaksson tel. 740 91 eller respektive skolskjutsentreprenör.

 Skolkort kommer att delas ut till skolskjutsberättigade elever under den första skoldagen.

 

 Studerande vid gymnasieskolor på annan ort

Se under fliken Gymnasieskola för ansökan om inackorderingsstöd och/eller anslutningsresor

 

 

Radioaktiv 2016

 

Hela skolan var med och promenerade i Radioaktiv på fredagsmorgonen den 3 juni. Ca 200 elever och lärare deltog.

  

 

 

Överkalix är bästa skolkommun i länet

Överkalix är bästa skolkommun i länet enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som publicerar jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller för läsåret 2014/2015. I rapporten som öppet jämför olika verksamheters resultat och resurser hamnar Överkalix på femte plats i riket när resultatindikatorer är sammanvägt.

De indikatorer som ingår i det sammanvägda resultatet är

  • Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.
  • Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde.
  • Elever i årskurs 9 genomsnittligt meritvärde.
  • Elever i årskurs 9 genomsnittligt meritvärde, avvikelse från modellberäknat värde.
  • Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram
  • Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde.

I de modellberäknade indikatorerna har hänsyn tagits till socioekonomiska faktorer i kommunen.

 

                                            

 

Etthundra skoldagar

Den 5 februari inföll skoldag nummer etthundra.

På Åkerskolan hade man iskonstutställning, redovisade olika arbeten man gjort under hösten och vintern samt bjöd föräldrar och syskon på fika.

Iskonst som eleverna på Åkerskolan jobbat med

Arbeten som redovisades

Eleverna redovisade inför föräldrar och syskon

Strandskolan firade genom att vara ute på Hansavans upplogade promenadstråk och isbana, för att grilla korv och umgås. 

Skridskorna är på och klubborna är med! 

 

 

Information om vårterminen 2016

Jullov 19/12-10/1

Vårterminen startar 11 januari 2016 kl 08:10 på respektive skola enligt höstterminens schema.

Lovdagar för eleverna vårterminen 2016   6/5

Sportlov v 9 29/2-4/3

Påskov v 13 29/3-1/4

Vårterminen slutar den 14 juni 2016

 

Forum för samråd 16/9-15

Den 16/9 klockan 18:00-19:30 är det dags för årets första Forum för samråd.

Nytt för i år är att detta är en allmän kallelse till er föräldrar och att alla som vill är välkomna att delta på mötet.

Kan man inte komma, men har en fråga som man vill att vi diskuterar och tar upp på samrådet så kan ni maila den till mig på:

asa.jakobsson@skola.overkalix.se

Med på mötet kommer också någon av BUNs politiker att vara.

Det jag vill prata med er om då är vår likabehandlingsplan och vad ni har för tankar och funderingar om den. (Jag bifogar den på Schoolsoft.)

Saker att tänka på när ni läser den är vad ni skulle vilja att vi i skolan arbetar med för främjande och förebyggande åtgärder, samt vad och hur ni vill att vi ska agera om det händer att elever blir kränkta på skolan.

Efter mötet kommer minnesanteckningarna att läggas ut på Schoolsoft så att alla kan ta del av dem.

Åsa Jakobsson, rektor, samt Krister Andersson, lärare

 

 

Elever och föräldrar åk 1

Till alla elever som börjar sitt första läsår på Åkerskolan och deras föräldrar:

Välkomna till skolan!

Den första skoldagen börjar torsdag den 20/8 klockan 08:10.
Vi tar emot er och eleverna ute på skolgården.

Vi äter lunch klockan 10:40 i matsalen.
Föräldrarna inbjuds att äta med oss.

Vi har vanlig skoldag till 13.30.
Meddela oss gärna var era barn ska efter skoldagens slut.

Föräldramöte åk 1

Måndag den 24 augusti, kl 18:00 till ca 19:30. Vi träffas i klassrummet.

Välkomna!

Hälsningar

Arbetslaget i årskurs 1 på Åkerskolan
Monica, Kicki, Maria och Sabina

Telefonnummer 741 01

Test - MIRROR-web01