Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Våra förskolor

Våra förskolor

I Överkalix finns två kommunala förskolor, Ängens förskola och Älvens förskola, med tillsammans sju avdelningar. 

Båda våra förskolor återfinns i centralorten Överkalix:

 • Ängens förskola, med fyra avdelningar, på Skolgatan 6

          Grodan
          Droppen
          Violen
          Humlan

 • Älvens förskola, med tre avdelningar, på Älvgatan 21

          Glädjen
          Hoppet
          Äventyret

Två dagar per år stänger förskolan för att personalen ska ha möjlighet att fortbilda sig. Dagarna är inte fastlagda, men meddelas i god tid innan. Vårdnadshavarna ordnar själva i första hand barntillsyn för dessa dagar. Mer information lämnas av förskolans rektor  se kontaktruta.

Öppethållande

De kommunala förskolorna håller öppet måndag – fredag kl. 06.30 – 17.00.
Vi har stängt alla röda dagar samt julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton. I dagsläget finns ingen förskola som kan ta emot barn på kvällstid eller natt. 

Så här söker man plats

Föräldrar som önskar plats i förskola ska göra en ansökan. Ansökan görs på blankett som kan skrivas ut nedan, se Blanketter förskola. Ansökan lämnas in till skolkontoret eller skickas in till Överkalix kommun, Skolkontoret, 956 81 ÖVERKALIX.

När ansökan kommit in registreras barnet enligt de önskemål du angivit. Du kommer att erbjudas en plats i förskolan från det datum du angett, förutsatt att din ansökan kommit in minst fyra månader innan önskat placeringsdatum. Vi kan inte alltid erbjuda plats till ditt förstahandsval, beroende på beläggning och förturer.

Tänk på att räkna med inskolningstid på ca 2 veckor vid önskat placeringsdatum. Placeringsbeslutet skickas ut ca 1 månad innan datum för placering. Påbörjas inte inskolningen inom en månad från överenskommet datum, upphör placeringen.

Förtur till förskolan

 • Barn i behov av särskilt stöd 
  Enligt 8:e kapitlet 9 § Skollagen ska barn som är i behov av särskilt stöd anvisas plats i förskola. Kontakta förskolechefen för mer information. Se kontaktruta.
 • Syskonförtur 
  Barn som har syskon placerade på en förskola har förtur till den förskolan, i mån av plats. Syskon, där inget av barnen har plats sedan tidigare, erbjuds plats samtidigt och till samma förskola.
 • Överflyttning 
  Om du inte får ditt förstahandsval kan du välja att stå kvar i kön för att senare byta förskola/avdelning när plats kan erbjudas där.

Försäkring

Alla barn, som är inskrivna i den kommunala förskolan, är olycksfallsförsäkrade. 

Schema

Schema på barnens närvaro inlämnas till oss eller registreras på Schoolsoft. 

Om personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter.

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter 

Test - MIRROR-web01