Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Elevhälsan

Elevhälsan

Den kommunala elevhälsan består av skolsköterska, skolkurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Skolläkare och skolpsykolog finns att tillgå.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Det ska också finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska stöd kan tillgodoses. 

Vid behov kan elevhälsan även söka samverkan via NORRBUS.

Test - MIRROR-web01