Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Barn & utbildning

Barn & utbildning

Det är Barn- och utbildningsnämnden (BUN) som ansvarar för förskoleverksamheten (dagis samt förskoleklass) och grundskolan.

Nämnden ansvarar även för kommunens kulturverksamhet och Överkalix Folk- och Skolbibliotek. 

 

Barn- och Utbildningsnämnden är registeransvarig enligt datalagen för de personregister som nämnden upprättar i sin verksamhet och förfogar över.

Test - MIRROR-web01