Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Strandpromenaden i Bränna

Strandpromenaden i Bränna

Strandpromenaden ska få förbättrad väg, nya grillplatser och skyltar i sommar. Arbetet görs i etapper men planen är att allt ska bli klart det här året.

Nu fortsätter iordningställandet av Strandpromenaden i Bränna. Den grusade cykel- och gångväg som har sin infart vid Hansavan kommer i sommar att få ett lyft. Det är vägen längs strandpromenaden som ska förstärkas men även höjas upp. Genom att rustas upp ska vägen bli lättare att använda för alla. Den blir också mindre känslig för tjälskador, och ska gå att använda under längre tid varje år. Idag översvämmas ofta delar av vägen under vår och försommar. Högt vattenstånd är också just nu anledningen till att arbetet med vägen skjuts fram en vecka eller två, berättar Gunnar Lindbäck på LBC som sköter uppdraget.

Arbetet delas upp i olika delar, och den första etappen som ska göras är en sträcka på ca 500 meter från Hansavan till gamla färjstället. Nästa del blir från färjstället och fram till skolområdet, ca 800 meter.

Även en motionsslinga på Brännaberget/Grelsbyberget, kommer att ses över och förbättras.

- Det är efterfrågat, och känns bra att kommunen nu kan genomföra detta med hjälp finansiering via EU-stöd, säger Anne Jakobsson (S) kommunalråd i Överkalix, som tillsammans med kommunalrådskollegan Leif Nilsson (S) träffade LBC på plats vid Hansavan och den del av strandpromenaden där arbetet kommer att inledas.

Planerna för strandpromenaden är också att sätta upp informationsskyltar, bygga grillplatser och ett utegym, förutom den hinderbana och hoppkudde som redan idag finns längs promenadvägen.

Test - MIRROR-web01