Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Utdelning av kompostpåsar

Utdelning av kompostpåsar

Utdelning av kompostpåsar sker under vecka 38-39 (16-23 september 2019) i samband med ordinarie soptömning.

 

De nya påsarna läggs på locket till den BRUNA komposttunnan, som måste stå uppställd vid vägen. 

Om tömning av komposttunnan inte önskas, vänd tunnan "fel väg" - med handtaget ut mot vägen, så inte sopbilen kan greppa tag om det. 

Renhållningen 
Överkalix kommun

 

Publicerad: 16 september 2019

Test - MIRROR-web01