Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kommunen agerar mot trakasserierna

Kommunen agerar mot trakasserierna

Det har framkommit via media och via Stiftelsen Överkalixbostäder att äldre personer i Överkalix blivit trakasserade i sina hem av en grupp barn. Detta ska även ha pågått en tid.

Det är fullständigt oacceptabelt att detta sker i vår kommun.

Det vi som kommun nu gör är att föra en dialog med polisen kring det som skett, och även om detta sker på kvällen utanför skoltid så agerar vi även genom skolan. Med information och insatser riktar vi oss både till barn och föräldrar.

Du som är utsatt för brott eller blir vittne till brott, ring polisen på 114 14, vid  akuta händelser ringer du 112.

Är du orolig för barn så kan du göra en orosanmälan till socialförvaltningen på kommunen tel: 0926-740 00.

Överkalix ska vara ett tryggt och säkert samhälle, ett samhälle där vi kan röra oss fritt utan att känna oro, och där vi kan känna trygghet i våra hem. På kommunen jobbar vi aktivt med detta, bland annat genom ett övergripande trygghets- och hälsoråd tillsammans med bland annat polis och hälsocentral.

 

Anna-Greta Brodin, kommundirektör Överkalix kommun

 

 

Publicerad: 8 november 2019

Test - MIRROR-web01