Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Tomgångskörning och parkeringsplats för rörelsehindrade

Tomgångskörning och parkeringsplats för rörelsehindrade

Här kommer information om vad som gäller i Överkalix kommun angående tomgångskörning och parkeringsplats för rörelsehindrade

Utsläpp från tomgångskörning bidrar till växthuseffekten och kan även leda till hälsoproblem då avgaserna innehåller cencerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörspoblem.

Avgaser kan dras in i lägenheter, skolor och daghem via ventilationen och orsaka obehag för de som vistas i lokalerna.

Föreskrifter till skydd mot olägenheter för människors hälsa i Överkalix kommun § 2 anger att inom Överkalix kommun får motorn i stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus under högst 1 minut.

Undantag gäller exempelvis om fordonet befinner sig i trafikkö.

Hela föreskriften hittar du här:
Föreskrifter till skydd mot olägenheter för människors hälsa.pdf

Anmälan om olovlig tomgångskörning sker till Polisen på telefonnummer 114 14.

 

Vem får parkera på parkeringsplats för rörelsehindrade?

Det är endast tillåtet för personer som har ett särskilt parkeringstillstånd fär rörelsehindrade.

Publicerad: 13 februari 2019

Test - MIRROR-web01