Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Strandpromenaden

Strandpromenaden

Nu bygger Överkalix kommun om Strandpromenaden och arbetet kommer att pågå under hösten.

Arbetet utförs av LBC Överkalix. Det finansieras av EU (Länsstyrelsen Norrbotten, Leader Polaris), Tillväxtverket och av Vattenfall.

Själva gångvägen hyvlas och jämnas ut, nytt grus läggs på och packas med vält. Ytan bli mer hårdgjord. Belysningsstolparna mellan Hansavan-Gamla Färjeläget demonteras för att sedan isoleras och fastsättas med nytt grus.

Sly längs med gångvägen tas bort. Utsikt mot Hansavan och mot Kalixälv förbättras.

Ny bänkar ska placeras ut längs med gångvägen. Informationstavla om Strandpromenaden ska sättas upp vid campingen.

Vi strävar efter att utföra arbetet så att det får så liten påverkan som möjligt för dem som använder gångvägen. Trots det är störningar ofrånkomligt och vi ber om överseende med de besvär som kan uppstå. Efter arbetet kommer gångvägen bli mer tillgänglig, säker och tryggare för alla.

Publicerad: 31 juli 2019

Test - MIRROR-web01