Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Service i byarna

Service i byarna

Hur och med vad kan Överkalix kommun stötta byarnas utveckling? Det kan handla om Varuhemsändning eller hjälp att skapa mötesplatser och möjligheter till friluftsliv. Näringslivskontoret Överkalix kommun besöker byar i kommunen under hösten.

Annons för näringslivskontorets byamöten i Överkalix

Publicerad: 13 september 2019

Test - MIRROR-web01