Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Klart med arrangör för Överkalix sommarmarknad

Klart med arrangör för Överkalix sommarmarknad

Nu är det klart vem som blir marknadsarrangör 2020 för Överkalix sommarmarknad.

Det blir LG marknader AB som kommer att arrangera sommarmarknaden 17-19 juli 2020, på uppdrag av kommunen. LG marknader AB har lång erfarenhet av marknadsarrangemang och håller årligen i ett 20-tal marknader runt om i landet.

Kommunen kommer även 2020 att ansvara för aktiviteterna kring marknaden, med fokus på barnfamiljer.

Publicerad: 19 december 2019

Test - MIRROR-web01