Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Militär övning - Överkalix

Militär övning - Överkalix

11-29 mars kommer det att pågå en stor militär övning i Överkalix kommun.

Militär övning – Överkalix

Övningen kan komma att i någon form påverka trafiksituationen. Breda fordon och tung trafik gör att framkomligheten kan vara begränsad , trafikreglering och hastighetsbegränsning på väg E 10 kan bli aktuell.

Därför uppmanas trafikanter, och då främst skolbarn som kliver på och av skolskjuts, till extra försiktighet. Var ute i god tid och var försiktiga.

Länk till försvarsmaktens hemsida om övningen:
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/northern-wind/

Samt till trafikverkets hemsida, där aktuell information om trafikläget kommer att läggas ut :
https://www.trafikverket.se/

Under veckorna 12-13 genomför försvarsmakten övningsverksamhet med flygförband i norra Sverige. Flygövning med ökad risk för buller sker dygnet runt mellan 2019-03-22 - 2019-03-27.

Överkalix kommun

Publicerad: 19 mars 2019

Test - MIRROR-web01