Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Medborgarinitiativ

Medborgarinitiativ

Som medborgare i Överkalix kommun har du möjlighet att lämna förslag som kommunens politiker slutligen får ta ställning till, ett så kallat medborgarinitiativ.

Överkalix kommunfullmäktige har beslutat att fr.o.m den 1 juni 2019 ge medborgarna i kommunen möjlighet att lämna in förslag som kan komma att utredas och införas i kommunen. Initiativen ska handla om sådant som är en kommunal angelägenhet för att bli föremål för utredning.

 

Läs mer under länken nedan.

Publicerad: 15 augusti 2019

Test - MIRROR-web01