Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Medborgarenkät från SCB

Medborgarenkät från SCB

Är du en av de utvalda som har fått hem en medborgarundersökning från SCB? Passa på att svara på den och tyck till om kommunens service och om hur det är att leva och bo i Överkalix.

SCB -statistiska centralbyrån genomför en medborgarenkät i Överkalix. Så är du en av dem som fått en enkät i brevlådan eller digialt så hoppas vi att du vill svara på den. Ju fler som svarar, dessto bättre underlag får kommunen och politikerna för framtida planering. Frågorna handlar om bland annat arbetsmöjligheter, bostäder, trygghet, skola och äldreomsorg.

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av kommunen. Deltagarna i åldern 18–84 år har slumpmässigt valts ut av SCB från befolkningsregistret.

Publicerad: 6 september 2019

Test - MIRROR-web01