Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Medborgarenkät 2019

Medborgarenkät 2019

Medborgarlöften är en del i polisens och kommunens samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Polisen tar tillsammans med kommunen fram en bild av vad som uppfattas som viktigt att prioritera lokalt. Genom att svara på enkäten bidrar du till ett underlag i arbetet.

Svara på Medborgarenkäten

Publicerad: 14 november 2019

Test - MIRROR-web01