Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Komet

Komet

Komet är ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn.

Vill du minska på konflikter och bråk med ditt barn?

Nu har du möjlighet att delta i Komet – ett program som syftar till att förbättra kommunikationen mellan förälder och barn.

  • Överkalix kommun planerar att starta en grupp för Komet under vecka 8, under förutsättning att vi får ihop en grupp med föräldrar till 4-6 barn i åldrarna 12-18 år.
  • Gruppen kommer att ledas av två gruppledare, varav en genomför parallellt med föräldragruppen en utbildning till gruppledare.
  • Ni kommer att träffas vid sammanlagt nio tillfällen och träffarna är 2,5 timme långa. 
  • Föräldragruppen kommer att pågå fram till vecka 20 och sedan är en uppföljningsträff till hösten.  

Mer information finner du på vår webbsida om Komet.

Är du intresserad lämnar du en intresseanmälan till Individ och familjeomsorgen. För att kunna planera för en samtalsgrupp behöver vi ha in din intresseanmälan senast den 1 februari 2019.

Intresseanmälan; ifo@overkalix.se eller Lille-Mor Eriksson, telefon 0926-740 54. 

Publicerad: 30 januari 2019

Test - MIRROR-web01