Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Koll på radonhalten?

Koll på radonhalten?

Nu kan du få upp till 25 000 kronor i bidrag när du sanerar ditt hus!

250 000 villor i Sverige har för höga halter av radon. Radon är en osynlig och luktfri gas som i värsta fall kan orsaka lungcancer.

Mät och sök radonbidrag

För höga halter av radon kan finnas i alla slags hus. Om ditt hus har mer än 200 bq/m3 kan du söka bidrag. Bidraget täcker 50 procent av saneringskostnaden upp till 25 000 kronor.

Med en radonsanering får du ett friskare och mer hälsosamt hem!

Läs mer om radon och det nya radonbidraget på boverket.se eller vår sida om radon.

 

Koll på radonhalten? 

 

Publicerad: 1 februari 2019

Test - MIRROR-web01