Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Inkomstuppgifter 2019

Inkomstuppgifter 2019

Det är dags för den årliga kontrollen av inkomstuppgifter.

Uppgifterna, som behövs för att beräkna din avgift för vår service, behöver anmälas in senast 31 januari 2019.

Räkningsmottagare som ej inlämnar aktuell inkomstuppgift kommer att debiteras högsta avgift.

Vi har tidigare skickat ut ett brev med samma förfrågan, men med fel slutdatum. Om du redan fyllt i och skickat in blanketten till oss, behöver du inte göra det igen.

Ekonomikontoret 
Överkalix kommun

Publicerad: 19 december 2018

Test - MIRROR-web01