Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Information från Länsstyrelsen om Northern Wind 2019

Information från Länsstyrelsen om Northern Wind 2019

Med anledning av arméövningen Northern Wind kommer området Överkalix och Svartbyn mest troligt att ha störningar till mitten av nästa vecka (vecka 13).

För övigt har övergången över Kalix älv försenats och just nu nyttjas samtliga broövergångar av militära fordon. Eldgivning kan pågå till mitten av nästa vecka (vecka 13).

Det kan komma att röra sig en stor mängd militära fordon i Gunnarsbynsområdet. Väg 356 kommer att vara hårt belastad av tunga och stora militära fordon, så välj om möjligt en annan färdväg.

Övningen rör sig i området och bedömningen är också att Morjärvs samhälle kommer att ha stor militär aktivitet den 26-27 mars. 

Publicerad: 24 mars 2019

Test - MIRROR-web01