Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Är du beredd på ett längre elavbrott under vintern?

Är du beredd på ett längre elavbrott under vintern?

Energimyndigheten informerar om hur du kan förbereda dig för att klara ett eventuellt längre elavbrott. Särskilt under den kalla delen av året kan detta vara viktigt att tänka på.

Det vi tar för givet som värme, vatten från kranen och mat blir plötsligt en utmaning om du blir utan ström. Du ansvarar själv för att klara ett längre elavbrott hemma.

Om du följer länken nedan ger Energimyndigheten dig tips och råd på hur du kan förbereda dig innan ett längre el- och värmeavbrott så att du slipper drabbas onödigt mycket om det händer. Via Energimyndighetens hemsida kan du själv göra ett test på om du är tillräckligt förberedd, ta del av en smart checklista och få tips på hur du klarar dig med värme, mat och vatten vid ett strömavbrott.

Energimyndigheten har som ett av sina arbetsområden att utveckla och samordna samhällets krisberedskap inom energiområdet.

Länk till energimyndighetens hemsida:

https://www.energimyndigheten.se/elavbrott/ 

 

 

Publicerad: 13 februari 2020

Test - MIRROR-web01