Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Föreningarnas möte

Föreningarnas möte

Överkalix kommun inbjuder föreningar till informationsmöte

  • Träffa kommunalråden Anne och Leif
  • Leader Polaris berättar om möjligheten för föreningar att söka stöd, bl.a. till kortare insatser
  • Överkalix kommun berättar hur kommunen kan stödja och samverka med föreningarna

Tisdag 19 februari kl. 18.00
Folkets Hus

Vi bjuder på fika.

Anmäl till mötet senast den 17 februari.
E-post: naringsliv@overkalix.se
Tel. 070-115 33 56

Välkommen!         

Leader Polaris

 

Publicerad: 13 februari 2019

Test - MIRROR-web01