Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Eldningsförbudet upphävt

Eldningsförbudet upphävt

Från och med klockan 13:00 måndagen den 12 augusti upphör det eldningsförbud som gällt under sommaren.

Beslut
Överkalix kommun upphäver tidigare beslut från 2019-07-22 om eldningsförbud i skog och mark inom Överkalix kommuns geografiska område. Eldningsförbudet upphör den 12 augusti 2019, kl 13:00.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har den 2019-07-22 fattat beslut med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor samt med bakgrund av SMHIs skogsbrandsprognos om eldningsförbud i det geografiska området Överkalix kommun. Nu gällande väderläge och prognos för kommande vecka motiverar inte längre ett förbud. Förbudet hävs därför.

Publicerad: 12 augusti 2019

Test - MIRROR-web01