Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Återvinningsstationerna

Återvinningsstationerna

Information om återvinningsstationerna

Information om återvinningsstationerna 

Det är FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, som sköter om tömningen på våra stationer.

Om det är fullt på återvinningsstationen kan du göra en anmälan om tömning här: FTI

Du kan även se när senaste tömning skett samt när nästa tömning är planerad.

 - - - - - 

Du kan även besöka FMC, Furunäsets miljöcentral. Där kan du bl.a lämna wellpapp och plast. OBS! Flaskor/glas kan inte slängas här, det görs på återvinningsstationerna.

FMC har öppet vardagar månd-tisd 12.00-15.30, onsdagar stängt, torsd 12.00-18.30, fred 12.00-15.00. 

Publicerad: 21 mars 2018

Test - MIRROR-web01