Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Årets Överkalixbo

Årets Överkalixbo

Vilken person vill du utse till Årets Överkalixbo? Lämna ditt förslag till Överkalix kommun senast 30 juni 2019.

Under Överkalix Marknad kommer Årets Överkalixbo att uppmärksammas. Detta sker vid invigningen av marknaden, fredag 19 juli kl. 12.00 på marknadsscenen.

Vi vill nu ha förslag från allmänheten. Det kan vara en kvinna eller man, ung eller gammal, som på ett eller annat sätt gjort något speciellt och som Ni tycker skall hedras och uppmärksammas.

Tänk till, ge förslag och ge även en motivering till ditt förslag!

Lämna ditt förslag till Överkalix kommun senast 30 juni 2019.

Maila till: kommun@overkalix.se

eller sänd per post till:

Överkalix kommun
956 81 Överkalix.

Märk kuvertet/mailet ”Årets Överkalixbo”.

Publicerad: 15 maj 2019

Test - MIRROR-web01