Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anstånd och snabbare betalning för företag

Anstånd och snabbare betalning för företag

Överkalix kommun arbetar för att underlätta för företag med anledning av Coronavirus (Covid-19). Bland annat genom möjligheten för företag att söka anstånd med betalning och även få snabbare betalt av kommunen.

Många företag drabbas hårt av den rådande situationen i samhället, med anledning av coronaviruset. Därför vill Överkalix kommun underlätta för företag, och jobbar också kontinuerligt med att få en nulägesbild av hur det ser ut hos företagen i Överkalix och vilka utmaningarna är.

Om ert företag påverkas negativt av Corona bör ni omgående kontakta
Näringslivskontoret i Överkalix.

För mer information följ länken: http://overkalix.se/naringsliv/

Nationella åtgärder som riktar sig mot företag hittar du via länken:

https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

Publicerad: 25 mars 2020

Test - MIRROR-web01