Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Algblomning i Överkalix

Algblomning i Överkalix

Algblomning har upptäckts vid sjön Djupträsk. Provtagning har inte gjorts och med blotta ögat går det inte att avgöra om det rör sig om giftiga algblomningar men vi vill uppmana till försiktighet. Om man ser något misstänkt vid kommunens sjöar och vattendrag så undvik kontakt och håll framförallt småbarn och djur borta från vattnet och strandkanten.

Algblomning är vanligast under sommaren men även höstblomningar förekommer och det som synts vid Djupträsk är troligen gamla blomningar som spolats upp på land och ser ut som utspilld målarfärg. Bilden ovan är tagen vid Djupträsk. 


Läs mer om algblomning

Publicerad: 16 oktober 2019

Test - MIRROR-web01