Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering och habilitering

En funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder kan påverka dina möjligheter att utföra dagliga aktiviteter. 

Utifrån dina önskemål är vårt mål att skapa förutsättningar för att du ska vara så självständig och delaktig som möjligt.

Du kanske har svårigheter att klara:

  • Dusch och toalettbesök
  • Påklädning
  • Förflyttning
  • Matlagning 
  • Ta dig ut på egen hand
  • Andra dagliga göromål

Du kan få stöd med:

  • Praktiska råd om lämpligt tillvägagångssätt
  • Anpassning av hemmiljön
  • Utprovning eller anpassning av hjälpmedel
  • Individuellt anpassad träning

Så här anmäler du behov av rehabilitering och habilitering

Kontakta kommunens arbetsterapeut Susanne Bergström eller sjukgymnast Anne Wennberg.

Arbetsterapeut i hemsjukvården når du klockan 08.00-09.00 helgfri måndag, onsdag och fredag på telefon 0926-74118.

Sjukgymnast i hemsjukvården når du klockan 08.00-09.00 helgfri måndag, onsdag och fredag på telefon 0926-74164.

Arbetsterapeut och/eller sjukgymnast besöker dig i ditt hem och gör en bedömning samt planerar insatserna tillsammans med dig.

Hembesök för dig som inte är Hemsjukvårdspatient

Kontakta Arbetsterapeut eller Sjukgymnast för information om vad som gäller för dig som inte är hemsjukvårdspatient.

Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att klara dina dagliga aktiviteter kan du vara i behov av ett hjälpmedel. Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna.

Anmäl ditt behov av hjälpmedel

Du kontaktar kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast genom att ringa dem direkt.

Arbetsterapeut når du klockan 08.00-09.00 helgfri måndag, onsdag och fredag på telefon 0926-741 18. 

Sjukgymnast når du klockan 08.00-09.00 helgfri måndag, onsdag och fredag på telefon 0926-741 64.

Individuell utprovning

Hjälpmedel är en del av rehabiliteringen/habiliteringen och utprovas individuellt till dig genom en bedömning. Inom kommunen är det en arbetsterapeut eller sjukgymnast som gör bedömningen och provar ut hjälpmedlet i hemmiljön. Om hjälpmedlet inte fungerar som det var tänkt i din vardag kontaktar du den ansvariga arbetsterapeuten eller sjukgymnasten.

Avgifter för hjälpmedel

För en del hjälpmedel betalar du en egenavgift. Ibland betalar du även en avgift för besöket/utprovningen av hjälpmedlet som from 1/5-15 är 250 kronor.

Felanmälan

Om ditt hjälpmedel går sönder kontaktar du din arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Återlämning

De flesta hjälpmedel som du använder i ditt hem är ett lån och ska återlämnas när du inte längre behöver dem. Du ansvarar själv för återlämningen. Vid återlämningen ska hjälpmedel vara rengjorda. Om hjälpmedel som man kan återlämna själv exempelvis rollatorer, rullstolar, sängklossar inte återlämnas och måste hämtas så debiteras en avgift på 250 kronor. För större hjälpmedel som exempelvis sängar, personlyftar och andra skrymmande hjälpmedel som hämtas av betalar du ingen avgift. Vid frågor om återlämningen kontaktar du din arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Test - MIRROR-web01