Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Hemsjukvård

Hemsjukvård

Du som är äldre än 18 år och är i behov av hälso- och sjukvård ska i första hand vända dig till länets hälsocentraler. 

När du inte på egen hand eller med stöd kan ta dig till hälsocentralen kan du erbjudas hemsjukvård av kommunen i det egna hemmet. Läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal bedömer om du har rätt till vård i hemmet.

Hemsjukvård

Kommunens hälso- och sjukvård gör det möjligt för dig med långvarig sjukdom eller funktionshinder att vårdas i det egna hemmet, både under en kortare eller längre period. Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Om du är inskriven i hemsjukvården har oftast distriktssköterskan/sjuksköterskan samordningsansvaret för dina hälso- och sjukvårdsinsatser. Exempel på hemsjukvård kan vara hjälp med dina mediciner, injektioner, såromläggning eller provtagning.

Upplever du själv ett behov av hemsjukvård kontaktar du din läkare eller din hälsocentral som kontaktar kommunens medicinska team och tillsammans upprättas en samordnad individuell plan för dig.

Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt.

Hembesök

Hembesök är hälso- och sjukvårdande insatser som tillfälligt utförs i ditt hem då du inte kan ta dig till läkare eller distriktssköterska.

Om du tror att du är i behov av hembesök kontaktar du under vardagar din läkare eller distriktssköterska på din hälsocentral. Tillsammans med kommunens medicinska team gör de en bedömning av ditt behov av hembesök av sjuksköterska/distriktssköterska i hemmet.

Hembesöket är avgiftsbelagt. 

Detta kan du få hjälp med

Hemsjukvården utför planerade eller akuta sjukvårdsinsatser dygnet runt. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av en sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller omvårdnadspersonal. Du kan till exempel få hjälp med:

  • Läkemedelshantering
  • Omläggning
  • Provtagning
  • Rehabilitering
  • Habilitering
  • Förskrivning av hjälpmedel
  • Vård i livets slut

Kontakt

Sjuksköterska i hemsjukvården når du klockan 8:00 - 9:00 helgfri måndag-fredag på telefon    0926 - 741 49 (Är du inskriven i hemsjukvården har du fått alla kontaktuppgifter från distriktssköterskan).

Sjukgymnast i hemsjukvården når du kl 8:00 - 9:00 helgfri måndag, onsdag och fredag på telefon 0926 - 741 64.

Arbetsterapeut i hemsjukvården når du kl 8:00 -9.00 helgfri måndag, onsdag och fredag på telefon 0926 - 741 18.

Du kan även ringa Sjukvårdsupplysningen på telefon 1177

Vid nödsituation ringer du 112

Test - MIRROR-web01