Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Samarbete och Gemensamt Ansvar för barn och ungas psykiska hälsa

Samarbete och Gemensamt Ansvar för barn och ungas psykiska hälsa

Allt fler ungdomar mår allt sämre psykiskt visar forskning och studier. Det kommer krav på hur man ska vara från föräldrar, vänner, skola och inte minst genom sociala medier.

Kommunen har en webbplats, Sagaoverkalix.se som är för dig som vill veta vart man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

Överkalix kommun har i samarbete med landstinget skapat SAGA-sidan. Här kan du som ung få råd och stöd i vart du kan vända dig, läsa om olika sjukdomar och svårigheter.

sagaoverkalix.se kan du dels hitta information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som barn och ungdom, och dels uppgifter om vilka verksamheter i kommunen och landstinget som har i uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer och hur du kan komma i kontakt med de verksamheterna.

Om du som ung har några frågor kan du självklart vända dig till skolans kurator, skolsköterska eller till oss inom socialtjänsten. 

Rädda Barnens Orostelefon

Är du orolig att någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Du kan ringa 020-100200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd. Du kan även läsa mer här

Test - MIRROR-web01