Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Har du frågor kring missbruk eller beroende för din egen del eller är du orolig för någon annan?

Kartläggning av behov och insatser

När du ansöker om stöd eller om en anmälan inkommer till socialsekreterare, så görs en bedömning om en utredning ska inledas. Under utredningen kartlägger en socialsekreterare tillsammans med dig ditt behöv av stöd och vilka insatser som är mest lämpade för dig.

I första hand erbjuds olika former av öppenvård utifrån dina behov. Det finns även möjlighet att ansöka om vård på behandlingshem. Vården är kostnadsfri men socialtjänsten tar ut en avgift vid behandlingsplaceringar och stödboenden utifrån inkomstprövning.

För att göra en anmälan eller ansökan vänder du dig till socialsekreterare vid Indvid och familjeomsorgen, IFO, via kommunens växel. Du kan även komma till kontoret för rådgivning på mottagningstid, vardagar kl 13-14. Då finns någon socialsekreterare på plats för att besvara dina frågor. 

Om behov finns kan du också erbjudas kontakt med landstingets beroendemottagning. För mer info, se länk nedan.

Gör Alkoholprofilen för att få bättre koll på hur din alkoholkonsumtion ser ut

Test - MIRROR-web01