Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Har du använt våld eller hot?

Har du använt våld eller hot?

Har du svårt att hantera ilska och aggressioner? Har du använt våld eller hot mot din partner eller närstående? Det går att förändra beteenden och förhållningssätt. Du kan få hjälp genom behandlande samtal för dig som vill och behöver arbeta med ilska, aggressioner och våld.

Test - MIRROR-web01