Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Stöd till vuxna

Stöd till vuxna

Utsatt för våld? Fast i ett beroende du inte kommer ifrån? Orolig för någon vuxen i din närhet?

Behov av råd och stöd?

Befinner du dig i en relation där du blir utsatt för våld eller kränkningar och inte kan ta dig ur detta?

Har du fastnat i ett beroende, upplever att du överkonsumerar alkohol eller läkemedel, använder droger och inte kan ta dig ur detta på egen hand?

 Kontakta socialsekreterare för att få rådgivning om hur du kan gå tillväga och vilken typ av stöd det finns att få från kommunen.

Är du orolig för någon i din närhet? 

Ta kontakt med socialsekreterare för att få information och råd kring vad du som närstående kan göra. 

Test - MIRROR-web01