Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett funktionshinder som gör att du har betydande svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om ett parkeringstillstånd.

För dig som inte själv kör fordonet utan färdas som passagerare krävs förutom betydande gångsvårigheter också att den sökande regelbundet behöver hjälp utanför fordonet.

Parkeringstillståndet är rikstäckande och gäller även inom EU-länderna.  

Ansökan prövas av den kommun där du är folkbokförd. Se kontaktinformation i kolumnen till höger för eventuella frågor.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade skickas till:

Överkalix kommun
Bygg- och miljönämnden
956 81 ÖVERKALIX 

Mer information om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter

Test - MIRROR-web01