Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kontaktperson/ledsagare

Kontaktperson/ledsagare

Har du ett stort hjärta och står med båda fötterna på jorden? Har du ett intresse av att jobba och hjälpa andra medmänniskor att få ett rikare och mer stimulerat liv? Socialförvaltningen söker just nu kontaktpersoner för funktionsnedsatta.

Kontaktperson är en insats som regleras av Socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Att ha en kontaktperson är frivilligt och innebär ett stöd för den enskilde.

Kontaktpersonens uppdrag kan se olika ut, allt styrs av den enskildes behov. Stödet kan vara av praktisk art men oftast handlar det om ett personligt stöd. Hur ofta man träffas och syftet med kontakterna regleras av den plan vi gör tillsammans med den enskilde.  

Kontaktpersonens egenskaper

Det finns inga särskilda utbildningskrav för kontaktpersoner. Vi ser dock att du är minst 20 år. Vi söker vuxna med olika bakgrund och erfarenhet. Vi matchar alltid rätt kontaktperson med rätt uppdrag. Som kontaktperson är det viktigt att du tänker på att du är en förebild för den enskilde. Din moral och dina värderingar är mycket betydande. 

Sekretess

Som kontaktperson omfattas du av sekretesslagstiftningen. Du får inte prata med andra om den du är kontaktperson för, inte om dennes person eller förhållanden. Sekretessen gäller inte mot socialsekreteraren som måste få information för att kunna följa upp hur insatsen fungerar.

Ersättning

Som kontaktperson får man arvodes- och omkostnadsersättning.

Hur blir man kontaktperson?

Om du vill bli kontaktperson gör du en intresseanmälan till enhetschef för omsorgen. Kontaktuppgifter hittar du till höger i menyn.

Test - MIRROR-web01